slika 2 za web

U Sarajevu održan jednodnevni seminar na temu: “Zašto su vrijednosti, pravila i ponašanje važni u borbi protiv korupcije”

Dana, 21.09.2015. godine (ponedjeljak) u hotelu Europa, Vladislava Skarića 5., u Sarajevu je održan seminar pod nazivom „Zašto su vrijednosti, pravila i ponašanje važni u borbi protiv korupcije“. Ovaj seminar je realiziran u okviru projekta“Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Seminaru su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, studenti i predstavnici agencija za provođenje zakona.

Seminar su sa pozdravima dobrodošlice otvoriliDoc. dr. Armin Kržalić,projekt menadžer, Prof. dr. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, i Dr. Vladica Babić, pomoćnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Seminar je imao za cilj razmjenu iskustava učesnika obrazovnog procesa iz područja pravila i ponašanja u borbi protiv korupcije na visokoškolskim ustanovama te podizanju svijesti akademske zajednice i ostalih relevantnih subjekata i institucija o važnosti dosljedne primjene efikasni pravila i ponašanja u borbi protiv korupcije.

slika 1 za web