SLIKA 1 WEB 2905

U okviru projekta „Obrazovanje protiv korupcije“ S/U „ITC“ je u Banja Luci organizovao međunarodni skup pod nazivom „Doprinos nauke razvoju društva“

U petak, 29.05.2015. godine u Banja Luci, u hotelu Atina je održan seminar pod nazivom „Doprinos nauke razvoju društava“. Seminar je organizovan u okviru projekta “Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Evropskim defendologija centrom iz Banja Luke i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Seminaru je prisustvovalo 45 učesnika iz akademske zajednice (rektori, prorektori, dekani, profesori i direktori visokih škola), koji su iskazali posebno interesovanje za navedenu temu. Seminar su otvorili predstavnici Sveučilišta/Univerziteta „ITC-INTERLOGOS CENTAR“, Evropskog defendologija centra, vlade RS-a, grada Banja Luke, kao i predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru prve sesije, dr. Armin Kržalić je sa svojim sagovornicima prof. dr. Duškom Vejnovićem, i prof. dr. Simović Miodragom govorio o antikoruptivnom doprinosu nauke, obrazovanja i akademske zajednice u samim antikoruptivnim aktivnostima, kao i o etiologiji korupcije u visokom obrazovanju. Tokom sesije, dr. Armin Kržalić je prezentirao osnovne nalaze istraživanja pojavnih oblika korupcije u visokom obrazovanju.

Tokom druge sesije učesnici su mogli slušati predavanja i diskutovati o načinu ugrađivanja vrijednosti, pravila i ponašanja u antikoruptivne aktivnosti. Seminar je rezultirao sa kvalitetnim zaključcima i preporukama za jačanje integriteta visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

SLIKA 2 WEB 2905