Slika Mostar 4 radionica

U Mostaru održana četvrta radionica Radne grupe za izradu Strategije javnog komuniciranja za visokoškolske ustanove

Mostar: 05. 09. 2014.

U City hotelu održana je četvrta radionica u okviru projekta „Obrazovanje protiv korupcije“. U uvodnom dijelu Armin Kržalić, projekt menadžer je sa svojim saradnicima predstavio nacrt Strategije javnog komuniciranja za univerzitete, fakultete i visokoškolske ustanove.

U prvom radnom dijelu radionice učesnici su detaljno analizirali Strategiju javnog komuniciranja za univerzitete, fakultete i visokoškolske ustanove. Pored kvalitetnih intervencija u sadržajnim izmjenama, radna grupa se usuglasila da strategija nosi naziv: „Strategija javnog komuniciranja za jačanje integriteta univerziteta, fakluteta i visokoškolskih ustanova u borbi protiv korupcije u obrazovanju“  U drugom dijelu je radna grupa usvojila Strategiju, te se je diskutovalo o načinu njenog testiranja. Na radionici su dati konkretni prijedlozi i preporuke o tome šta je u narednom vremenskom periodu najvažnije poduzeti, koji su to ciljevi i u kojem se periodu mogu ostvariti.

Dogovoreno je da Strategija bude proslijeđena univerzitetima, fakultetima i visokoškolskim ustanovama a u cilju prikupljanja njihovih mišljenja o samoj Strategiji.

Pored predstavnika univerziteta, fakulteta i visokoškolskih ustanova, radionici su prisustovali predstavnici ministarstva sigurnosti i APIK-a.