slika zaweb 1

Otvoreno o korupciji u vlastitim redovima

U Fojnici je 21.07.2015. održan seminar „Otvoreno o korupciji u vlastitim redovima“,  koji su realizirali Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Agencijom za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije i Visokom školom CEPS-Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka. Ovaj seminar je bio jedan u nizu seminara koji su održani u okviru projekta“Obrazovanje protiv korupcije”, koji finansira Europska unija.

Seminaru je prisustvovalo predstavnici akademske zajednice i studenti. Seminar je imao dobru posjećenost tako je istom prisustovalo 43 učesnika.

U toku seminara, kroz dvije sesije su problematizirana bitna pitanja u vezi sa politikom prevencije i suzbijanja koruptivnog ponašanja i stavovima o stanju korupcije u vlastitim redovima, a fokus seminara bio je na Programu izgrađivanja kapaciteta sa posebnim osvrtom na etičko ponašanje profesora i studenata. Tokom seminara, učesnici su međusobno podijelili svoja iskustva u vezi sa problemima sa kojima su se susretali tokom svog ličnog i profesionalnog usavršavanja, odnosno iskustvima sa koruptivnim ponašanjem na fakultetima.

Implementacija projekta “Obrazovanje protiv korupcije”se nastavlja već 23. i 24.07.2015. godine u Mostaru, gdje se očekuje prisutstvo značajnog broja predstavnika iz akademske zajednice.

slika z aweb 2