O nama

Visokoškolskog obrazovanje predstavlja “živi” sustav koji se stalno mijenja i nadograđuje u skladu s ekonomskim, tehnološkim i znanstvenim razvojem društva, te kulturološkim i drugim promjenama koje se događaju kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom planu, stoga smo osnovali visokoškolsku instituciju Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku koja će podržati taj sustav.

Svrha osnivanja Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku je predaja znanstvenog znanja kroz vlastita istraživanje, znanstvenu suradnju i edukaciju stručnjaka te znanstvenika u područjima koje pokrivaju fakulteti kao sastavnice ovog sveučilišta/univerziteta. U Europskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja (EHEA, ERA) i konkretnom kontekstu županija/kantona, federacije BiH i državne BiH, Sveučilište/Univerziteta “INTERLOGOS” u Kiseljaku nalazi opravdanost postojanja kroz inovativnost i konkurentske prednosti koje nude predloženi studijski programi, odobreni od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton.

Integracija znanja iz pojedinih područja i polja (užih oblasti) u visokoškolskom obrazovanju moguća je primjenom novih koncepcija sustavne metodologije i prateće informacijske podrške tvog procesa. U globaliziranom informacijskom društvu potrebno je interdisciplinarno i transdisciplinarno povezivati sva znanja i vještine iz više različitih znanstvenih disciplina tako da se postiže sinergija spoznaja.

Premda u Europi postoji preko tisuću sveučilišta/univerziteta, studijski programi koji se izvode na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku imaju opravdanje budući da za konkretno okruženje i gravitacijsko područje nude kvalitetnu edukaciju za profile stručnjaka i znanstvenika koji nedostaju na tržištu rada. Sveučilištem je koncipirano kao funkcionalno integrirana cjelina koja povezuje studijske programe iz područja društvenih znanosti, tehničkih znanosti i humanističkih znanosti.

U okviru Sveučilišta/Univerziteta “Interlogos” u Kiseljaku djeluju sljedeći fakulteti:
· Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije
· Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije
· Fakultet prometa i komunikacija
· Fakultet organizacijskih znanosti
· Fakultet humanističkih znanosti

Pored fakulteta kao temeljnih sastavnica Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku ustrojene su i slijedeće ustrojbene jedinice:
· Sveučilišna knjižnica
· Centar za daljinsko obrazovanje (DL – Distance Learning, DE – Distance Education)
· Centar za poslovno-tehnoiogijski razvoj
· Centar za osiguranje i upravljanje kvalitetom
· Informacijski sustav Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR”

Budući da na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku djeluje pet fakulteta sa deset studijskih programa, osigurana je literatura u obliku klasične knjižnične građe i elektroničke građe koja pokriva matična područja i omogućuje integraciju spoznaja. Knjižnični informacijski sustav omogućava on-line i Web bazirano semantičko pretraživanje bibliografskih jedinica.

Sveučilišni centar za daljinsko obrazovanje kordinira i vodio sve aktivnosti vezano za daljinsko obrazovanje kako za potrebe sveučilišta, tako i potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Multimedijalna dvorane opremljena je odgovarajućom audio-video, te prezentacijskom i komunikacijskom opremom.

Centar za posiovno-tehnoiogijski razvoj utemeljen je na suvremenim “Business Start-up” konceptima tako da bi pripremao studente za tržište rada i eventualno započinjanja vlastitih poslovnih poduhvata.

Osiguranje i upravljanje kvalitetom na internoj razini Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku provodi se kroz posebnu organizacijsku jedinicu u skladu sa Statutom sveučilišta/univerziteta. Težište je na ispunjenju istraživačke i obrazovne funkcije sveučilišta/univerziteta uz postizanje zadovoljstva korisnika usluga-studenata i društvene zajednice.

Informacijski sustav Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku umrežava sve organizacijske jedinice i posjeduje vlastite Web domene i poddomene. Poslovno-informatički podsustav je u funkciji upravljanja dokumentima, pravnim aktima i odlukama omogućavajući internu razmjenu podataka. Integrirana komunikacijsko-mrežna infrastruktura podržava virtualnu mobilnost.