Misija, vizija, ciljevi

Misija

Pri osnivanju Sveučilišta/Univerzitata “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku, vodila nas je misao kako organizirati studij koji će omogućiti da diplomant bude znalac u svojoj struci i održati korak s vremenom i došli smo do zaključka da se to može postići samo ako je student tijekom cijelog studija i nakon njega na izvoru temeljito provjerenih i pravodobnih informacija, koje dobiva izvođenjem kvalitetnog nastavnog plana i programa prema najvišim europskim standardima po ugledu na priznate visokoškolske ustanove u EU.

Spojem znanstveno-istraživačkog rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika naših usluga, kreirali smo visokokvalitetne nastavne programe koji se odnose na preddiplomske, diplomske akademske i doktorske studije.

Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je fokusirana na stalno poboljšanje kvaliteta procesa obrazovanja.

Naš cilj je da studentima pružimo vrhunska znanja i stvorimo intelektualce–lidere, znanstvenike i stručnjake, sposobne da se uhvate u koštac s novim izazovima kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Nastavno osoblje Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku motodologijom koju primjenjuje u svom radu sa studentima, potiče ih na timski rad, posebnim metodama kod studenata razvija sposobnost za inovativno mišljenje, inovativan pristup problemima, sposobnosti za implementaciju najnovijih tehnologija i istraživački duh.

Temeljna misija kojom smo se vodili, pri osnivanju ovog Sveučilišta/Univerziteta ja da našim studentima omogućimo da razviju sposobnost efektivne komunikacije i efikasnosti u radu sa korisnicima usluga koje pružaju i radnim kolektivom, kako verbalne tako i pisane, uporabom odgovarajuće terminologije, kao i razumijevanje važnosti potrebe za cjeloživotnim učenjem-obrazovanjem.

Odabrali smo inovativne nastavne planove i programe iz područja djelovanja i to: kriminalistike i sigurnosnih studija, međunarodnih odnosa i diplomacije, cestovnog i informacijsko-komunikacijskog prometa, informacijskih sustava i tehnologija, kao i menadžmenta i organizacije, te socijalnog rada i socijalne pedagogije, odabrali smo ona zanimanja koja su deficitarna, jer ne obrazujemo kadar za burzu rada, nego kadar koji je svojim zvanjem i znanjem zaposlen i doprinosi sebi i društvu u kojem živi i radi.

Vizija

Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku ostvaruje svoju ulogu kroz isticanje značaja obrazovne djelatnosti za društveni razvoj u cjelini, jer društvo utemeljeno na znanju samo može postići rezultate u zemljama u tranziciji kao što je BiH.

Vrlo je važno isticati značaj obrazovanja u društvu koje jos uvijek dovoljno ne prepoznaje značaj i ulogu obrazovanja, znanosti i tehnološko-tehničkog razvoja i napretka u ostvarivanju novih vrijednosti, a postojeća akademska zajednica ima problem od nedostatka motiva, psihološki barijera prema uključivanju u nove programe i izazove koji potiču mobilnost i adekvatnu valorizaciju rezultata rada.

Naša vizija ogleda se u tome da smo uspostavili instituciju koja je izvrsna u istraživanju i obrazovanju za stjecanje znanja kroz zahtjevan, ali ujedno zanimljiv i uzbudljiv način iz oblasti za koje smo dobili suglasnost za rad resormnog ministarstva.

Prateći najviše međunarodne standarde visokog obrazovanja, primenjujući najbolje prakse, i slijedeći proaktivan pristup želimo da postanemo renomirana institucija koja svojim korisnicima odaje poverenje.

Sveučilište/Univerzitet “INTERLOGOS” u Kiseljaku treba postati prepoznatljiva i ugledna institucija u gospodarskom, tehnologijskom, društvenom i političkom životu ne samo na razini kantona Središnja Bosna i Federacije BiH nego i u širem državnom te regionalnom prostoru.

Polazeći od predloženih studijskih programa i potreba za profesinalnim angažmanom u predmetnim područjima, sveučilište bi se profiliralo kao jedna od ključnih institucija u razvoju suvremenog europski kompatibilnog društva. Središnje prostorno pozicioniranje Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini, te uspostavljena mreža kontakata sa vodećim stručnjacima i visokoškolskim institucijama u regiji omogućuje realizaciju takve vizije.

Ciljevi

Svojim pristupom na samom početku smo pokazali da želimo sudjelovati u stvaranju društva utemeljenog na znanju i prosperitetu, kako osobnom tako i prosperitetu društvene zajednice u cjelini. Postali smo i želimo ostati visokoškolska ustanova koja kvalitetnim radom osigurava neprekidne dotoke znanja i njegovo pretvaranje u najznačajniji resurs ekonomskog i socijalnog razvoja.

Djelujemo u smjeru promocije socijalne pravde i međunarodnih radno-pravnih standarda, kao i u smjeru razvoja ljudskih resursa. Važnost postojanja kvalitetne visokoškolske institucije ogleda se u cilju stjecanja ključnih usavršavanja postojećih i stjecanja novih znanja i vještina, koje pojedincu omogućavaju lakši ulazak i ostanak u svijetu rada, a zajednici održiv ekonomski rast.

Naši su obrazovni ciljevi su osposobiti studente za:
- doprinos stvaranju nove vrijednosti i dinamičan razvoj profesionalne karijere,
- nastavak akademskog diplomskog i doktorskog obrazovanja,
- davanje doprinosa akademskoj izvrsnosti,
- obrazovanje za vrijednosti i kompetencije u njihovoj struci,
- održiv poslovni razvoj karijere,
- konkurentne stručnjake na tržištu EU,
- efektivnu komunikaciju kako za vrijeme studija, tako i nakon njega,
- etično ponašanje kako u poslu tako i u društvu u cjelini,
- proaktivno reagiranje na novonastale promjene.