Međunarodni odnosi

O studiju

Studijski programi su tako koncipirani, da se studentima egzaktno objasni, da je samo na osnovu preciznog prikupljanja i sistematiziranja podataka moguće graditi teoriju međunarodnih političkih odnosa, koja će otvarati putokaz i upozoriti na procese i tendencije međunarodnih odnosa, njihove osnovne nosioce i moguće pravce daljnjeg djelovanja. Iz toga proizilazi da se nastavnim planom daje širok katalog znanja kroz formalno, vođenje politike među državama, odnosno proučavanje međunarodne političke dimenzije koje je u novije vrijeme počelo uključivati i analizu međudržavnih kao i državnih aktera i institucija.

U novim međunarodnim odnosima, značajan aspekt međunarodne aktivnosti, odnosi se i na diplomatsku metodologiju, sa novim metodama i prioritetima, vještinama i kvalitetnim kadrovima čiji je aktivitet od ključne relevantnosti za obavljanje funkcije u toj oblasti. Ona u suštini predstavlja vođenje poslova u sferi vanjske politike kroz održavanje službenih odnosa sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

Trajanje studija

Preddiplomski studij traje (8 osam semestra) ili četiri godine, a studenti studij okončavaju izradom  zvaršnog  rada.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje, četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje) 
· Bachelor međunarodnih odnosa

Stručni naziv i akademski stupanj odgovara stečenim znanjima i vještinama kojima je student ovladao tijekom preddiplomskog studija pri čemu se povezuju organizacijska i informatička znanja i vještine. U suplementu (dodatku) diplome daje se detaljniji opis razine, predmeta i sadržaja studija.

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu zameđunarodne odnose i diplomaciju, studijski program: Međunarodni odnosi na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC–INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC–INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.