Međunarodni odnosi i diplomacija

Studijski programi

1. Međunarodni odnosi
2. Diplomacija

O studiju

U Bosni i Hercegovini ne postoji Fakultet pod nazivom „Međunarodni odnosi i diplomacija“, s osnovnim ciljem usvajanja relevantnih znanja i vještina za profesionalni kadar koji bi svoju funkciju obavljali u svim javnim, političkim, privatnim i javnim poduzećima, ministarstvima, institucijama sigurnosti, diplomatskim predstavništvima, međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama u BiH, tako i u svijetu. Dakle, radi se o Fakultetu, čiji je cilj sistemska edukacija kadrova, koji bi se bavili međunarodnim odnosima i diplomacijom. U tom kontekstu, temeljno polazište je da se studentima daju adekvatna znanja, odnosno cjelovita znanstvena slika razvoja i svih drugih relevantnih aspekata međunarodnih odnosa i njegovih suvremenih teorijskih i istraživačko-metodoloških pravaca.

Razumijevanje pojava u međunarodnim odnosima, nužno implicira potrebu znanstvenog promišljanja i unutar društveno-ekonomskih i drugih, političkih procesa unutar država, koje su glavni subjekti na međunarodnom nivou.

S obzirom, da se radi o samostalnoj znanstvenoj disciplini u okviru političkih nauka, njen cilj je, da utvrdi i objasni studentima suštinu pojava u međunarodnoj oblasti društvenog života, njihovu uzročnost, zakonitost, te na osnovu toga sa interdisciplinarnog stajališta znanstveno i cjelovito ukaže na osnove tendencije različitih procesa, koji su vrlo složeni i dinamični sa nizom implikacija različitog karaktera, koji utječu na sveukupne društvene tokove na međunarodnoj razini.

Posebno će se elaborirati suvremeni trendovi, s obzirom na bivše uređenje države, usljed čega je došlo do takvih strukturnih i dinamičkih promjena u međunarodnim odnosima da oni više nisu što su nekada bili, pa se opravdano može kazati da se radi o novim međunarodnim odnosima, a time i funkciji diplomacije.

Studij međunarodnih odnosa i diplomacije pruža mogućnost cjelovitog sagledavanja općih trendova međunarodne politike, u ovim evoluirajućim prilikama. Dinamičan tempo promjena koje se odvijaju i sama priroda preobražaja, međunarodni politički život treba promatrati kao fenomen s vlastitom dinamikom, gdje su vanjskopolitičke akcije spojene s konkretnom stalno mijenjajućom situacijom, što s druge strane implicira nove političke događaje i diplomatske aktivnosti. U tom smislu, ni međunarodni odnosi se ne mogu svesti isključivo samo na opis i gomilanje činjenica, niti se mogu kreirati apstraktne analize.

Upravo organska povezanost i umreženost studijskih programa međunarodnih odnosa i diplomacije, nesporno je temeljna, pretpostavka za interdisciplinarni i multidisciplinarni kvalitetni usmjereni akademski proces, čime se otvara prostor za stjecanje ne samo širokog obima znanja, nego i otvoren, podsticajan i kreativan ambijent, te adekvatne stručno-profesionale premise, za ostvarenje svoje funkcije u budućnosti.