Matični podaci

Naziv ustanove:
Sveučilište/Univerzitet “ITC-Interlogos centar” u Kiseljaku

Sjedište i mjesto izvođenja:
Ul. Josipa Bana Ječlačića bb, 71250 Kiseljak

Identifikacijski broj: 4236555940007
Žiro račun: 3383402249977952 UniCredit Bank

Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona je Odlukom broj: 01-02-22-221/12 od 25.04.2012. godine dala suglasnost za osnivanje SVEUČILIŠTA/UNIVERZITETA “ITC-Interlogos centar” sa sjedištem u Kiseljaku.

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “ITC-Interlogos centar” u Kiseljaku je upisano u Registar visokoškolskih ustanova Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona, rješenjem broj: 03-38-17/12 od 27.06.2012. godine.

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “ITC-Interlogos centar” u Kiseljaku je visokoškolska ustanova upisana u sudski registar Općinskog suda u Travniku, rješenjem broj: 051-0-Reg-12-000509 od 30.07.2012. godine, MBS: 51-05-0014-12.

Kontakt telefoni:
+ 387 (0) 30 877 670
+ 387 (0) 30 877 671
+ 387 (0) 30 877 672

Fax:
+ 387 (0) 30 877 673

E-mail: info@itc.edu.ba

Radno vrijeme studentske službe:
ponedjeljak-petak od 8 do 17 sati
subota 8-16 sati