Informacijski sustavi i tehnologije

O studiju

Sveučilišni preddipiomski studijski program informacijski sustavi i tehnologije ima temeljni cilj kvalitetnu edukaciju studenata koji će moći uspješno raditi na planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju informacijskih sustava u privatnom i javnom sektoru.

Struktura i sadržaj programa omogućuju polazniku da stekne znanja i vještine potrebne za rješavanje srednje složenih zadataka na razini prvostupnika, odnosno inženjera. Razina znanja i razumijevanja koje student stječe dovoljna je da omogući profesionalna inženjerski rad i rješavanje srednje složenih problema u praksi. Kroz opća znanja o informacijskim sustavima i tehnologiji, korisnik je osposobljen da izrađuje programsku potporu, implementaciju rješenja, učinkovito korištenje računala na razini operacijskog sustava i uredskih aplikacija te oblikovanje paza podataka.

Potreba za naznačenim profilom kadrova evidentna je iz komparativne analize postojećeg stanja broja i kvalitete kadrova koji rade na sličnim poslovima u Bosni i Hercegovini i razvijenim zemljama koje mogu poslužiti kao primjer. Podatak da u Europskoj Uniji trenutno nedostaje oko 400 000 informatičkih stručnjaka ilustrira opravdanost osnivanja ovog studija na regionalnoj razini.

Predloženi studijski program povezuje sustavski pristup i metode sa temeljnim inženjerskim znanjima iz domene informacijskih sustava i tehnologije. Tehnologija se promatra u širem smislu tako da uključuje integralno promatranje tehničkih rješenja (strojna oprema, programi i si.), organizaciju i menadžment. Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa i potrebne informacijske podrške daje osnovu za uspješno poslovanje i djelovanje.

Trajanje studija

Preddiplomski studij Informatike i organizacije, smjer Informacijski sustavi i tehnologije, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.

Nastavni plan preddiplomskog studija

Stečeni naziv nakon završetka studija

Uspješnim završetkom preddiplomskog studija koji traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova i polaznik stječe akademsku titulu (stručno zvanje)
· Prvostupnik (bachelor) Inženjer Informacijskih sustava i tehnologije

Upisi

Status studenta preddiplomskog studija, na Fakultetu informatike i organizacije, studijski program: Informacijski sustavi i tehnologije na Sveučilištu/Univerzitetu “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju raspisanog javnog natječaja.

Pravo učešća na natječaj imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja, kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstava o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zahtjev za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, Zahtjev za upis, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala, te prvu (I) ratu troškova studija.