Informatika i organizacija

Studijski programi

1. Informacijski sustavi i tehnologije
2. Menadžment i organizacija

O studiju

Osnivanje Fakulteta organizacijskih znanosti kao sastavnice sveučilišta/univerziteta stvara preduvjete za izvođenje dva predložena studijska programa na preddiplomskoj, magistarskoj (diplomskoj) i doktorskoj razini. Budući da je Fakultet organizacijskih znanosti sintetizira znanstvene i stručne spoznaje iz više disciplina, postoje različite mogućnosti profiliranja stručnjaka i znanstvenika u predmetnom području.

Kroz izbor usmjerenja, modula i predmeta moguće je dobiti diferencirane profile koji mogu uspješno zadovoljiti potrebe privatnih i državnih poduzeća, javnih službi, obrazovnih institucija i drugih.

Za razliku od drugih visokih učilišta ili stručnih studija informatike, sveučilišni (akademski) studij podrazumjeva povezivanje znanstveno-istraživačkog rada uz integraciju više sveučilišnih disciplina te sintezu empirijskih spoznaja. Dinamični proces tranzicije sveučilišta potaknut Bolonjskom deklaracijom, Lisabonskom agendom i trend razvoja jedinstvenog Europskog prostora visokog obrazovanja stvorio je novi ambijent pogodan za privatne inicijative usmjerene na razvoj kvalitetnih inovativnih studija.

Povezujući znanstvena istraživanja i praktična znanja o organizaciji, informacijskim tehnologijama i menadžmentu (općem, operacijskom i dr.) Fakultet trebao biti važna institucija za edukaciju kvalitetnih stručnjaka i znanstvenika koji mogu uspješno djelovati u razvoju informacijskih sustava i tehnologije. Inženjeri, magistri i doktori znanosti iz područja organizacijskih odnosno informacijsko-komunikacijskih znanosti trebaju biti sinergijski usklađeni i slijedno povezani.

Preliminarne i komparativne analize na ponude i potražnje za stručnjacima i znanstvenicima iz predmetnog područja pokazuju na značajan nedostatak potrebnog broja kvalitetnih kadrova. Dinamične promjene tehnologije (Internet, semantičke tehnologije, Web nove generacije, skladišta podataka, poslovna inteligencija i si.) zahtjevaju kontinuiranu edukaciju uz prihvaćanje novih metodoloških pristupa.

Informacijske tehnologije predstavljaju ključnu “omogućavajući” (Enabier) tehnologiju koja je vezana za gotovo sve gospodarske, društvene i druge aktivnosti.

Integralno inženjersko proučavanje razvoja informacijske tehnologije i potrebnih organizacijskih prilagodbi opravdava predložene profile stručnog i znanstvenog usavršavanja na Fakultetu organizacijskih znanosti.

Kroz dva komplementarna studijska programa koje bi izvodio Fakultet organizacijskih znanosti stvara se baza za kvalitetnu edukaciju preddiplomskoj, magistarskoj i doktorskoj razini.

Razvoj Interneta i globalnih informacijsko-komunikacijskih mreža zahtjeva domaće stručne i znanstvene resurse koji mogu uspješno djelovati u planiranju, izgradnji i održavanju takvih sustava. Pored toga, svako poduzeće ili državna služba mora imati stručnjake koji mogu planirati, razvijati i održavati sustave nužne za elektroničko poslovanje, podršku u odlučivanju i širenju znanja.