Fakulteti

I CIKLUS STUDIJA

FAKULTET INFORMATIKE I ORGANIZACIJE
Studijski programi:
1. Informacijski sustavi i tehnologije
2. Menadžment i organizacija, sa smjerovima:

  • Opći menadžment
  • Operacijski menadžment
  • Upravljanje kvalitetom

Studij traje 3 godine/6semestara (180 ECTS)

FAKULTET PROMETA I KOMUNIKACIJA
Studijski program:
1. Cestovni promet
2. Komunikacijsko informacijski

Studij traje 3 godine/6semestara (180ECTS)

FAKULTET HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Studijski smjerovi:
1. Socijalni rad
2. Socijalna pedagogija
3. Poslovna psihologija
4. Opća psihologija

Socijalni rad i Socijalna pedagogija- trajanje studija 4 godine/8 semestara, a na Poslovnoj psihologiji i Općoj psihologiji postoji mogućnost upisa studija i u trajanju 3 godine/6 semestar i trajanju 4 godine/8 semestara.
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU I SIGURNOSNE STUDIJE
Studijski programi:
1. Kriminalistika
2. Sigurnost

Studij traje 4 godine/8 semestara (240ECTS)
FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE
Studijski programi:
1. Međunarodni odnosi
2. Diplomacija

Studij traje 4 godine/8 semestara (240ECTS)

II CIKLUS STUDIJA

FAKULTET INFORMATIKE I ORGANIZACIJE
Studijski programi:
1. Informacijski sustavi i tehnologije
2. Menadžment i organizacija

Studij traje 2 godine/4semestara (120 ECTS)
FAKULTET PROMETA I KOMUNIKACIJA
Studijski programi:
1. Cestovni promet
2. Komunikacijske tehnologije

Studij traje 2 godine/4semestara (120ECTS)
FAKULTET HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Studijski smjerovi:
1. Poslovna psihologija
2. Opća psihologija

Postoji mogućnost upisa studija i u trajanju 1 godine/2 semestar (60 ECTS bodova), kao i trajanju 2 godine/4 semestara (120 ECTS), u ovisnosti koliko je ostvareno ECTS bodova u I ciklusu.
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU I SIGURNOSNE STUDIJE
Studijski programi:
1. Kriminalistika
2. Sigurnost

Studij traje 1 godinu/2 semestara (60ECTS bodova)
FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE
Studijski programi:
1. Međunarodni odnosi
2. Diplomacija

Studij traje 1 godinu/2 semestara (60 ECTS)

III CIKLUS STUDIJA

FAKULTET INFORMATIKE I ORGANIZACIJE
1. Doktorski studija Organitacijskih znanosti

Studij traje 3 godine/6semestara (180 ECTS)
FAKULTET PROMETA I KOMUNIKACIJA
1. Doktorski studij Tehnologija prometa i komunikacija

Studij traje 3 godine/6semestara (180 ECTS)
FAKULTET HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
1. Doktorski studij Psiholoških nauka

Studij traje 3 godine/6semestara (180 ECTS)
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU I SIGURNOSNE STUDIJE
Doktorski studij:
1. Kriminalistika
2. Sigurnost

Studij traje 3 godine/6semestara (180 ECTS)