Dokumenti za upis

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:
- Zahtjev za upis (preuzima se u studentskoj službi) ili web sajtu sveučilišta/univerziteta
- Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi
- Razredne svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole
- Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena izvan BiH
- Rodni list
- Uvjerenje o državljanstvu
- Dvije fotografije 4 x 6
- Dokaz o uplati upisnog materijala
- Dokaz o uplati I rate studija
- Upisni list (preuzima se u studentskoj službi)
- Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi)

Dodatni dokumenti koji su obvezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:
- Indeks prethodnog studija
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena preslika indeksa), te preslika diplome za studente koji su diplomirali
- Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.

TROŠKOVI STUDIJA:

I. ciklus studija:

Troškovi školarine za prvu godinu studija iznose 2.290,00 KM za redovni/vanredni način studiranja + *Upis/Upisni materijal/Korištenje knjižnice, e-nastave, studijske posjete itd.: 290,00 KM.;

II. ciklus studija:

Troškovi školarine iznose 3.990,00 KM za redovni/vanredni način studiranja.