slika za web1 26062015

Antikoruptivni programi za jačanje integriteta visokoškolskih ustanova

U Bihaću je 26.06.2015. održan seminar Antikoruptivni programi u visokom obrazovanju sa proaktivnim pristupom“. Ovaj seminar je realiziran u okviru projekta“Obrazovanje protiv korupcije” koji finansira Europska unija, a organizatori seminara bili su Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Bihaću i Visokom školom CEPS-Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka.

Seminar su održali eminentni profesori i eksperti u oblasti antikoruptivnog djelovanja, a učesnici su bili (prorektori, dekani, profesori i direktori visokih škola, predstavnci lokalne zajednice), koji su iskazali posebno interesovanje za navedenu temu.

U jedenodnevnom radu kroz dvije sesije problematizirana su bitna pitanja u vezi sa izgradnjom kapaciteta, uz fokus na etičko postupanje i ponašanje profesora i studenata.Takođe, predavači su podijelile sa polaznicima i svoja iskustva u vezi sa pogreškama i problemima sa kojima su se susretali, te su sa zajedničkim snagama uradili nacrta Programa izgrađivanja kapciteta za antikorupcijske mjere u okviru visokoškolskih ustanova. Svakako, nezaobilazna je bila i tema same primjene ovakvih programa kao i ličnog i profesionalnog usavršavanja.

Implementacija projekta “Obrazovanje protiv korupcije”se nastavlja već 27.06.2015. godine u Bihaću kada će student i profesori govoriti otvoreno o korupciji u svojim redovima.

slika 2 web 26052015