Osnovni podaci

Naziv ustanove:
Sveučilište/Univerzitet “ITC-Interlogos centar” u
Kiseljaku

Sjedište i mjesto izvođenja:
Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

Identifikacijski broj: 4236555940007
Žiro račun: 3383402249977952 UniCredit Bank

Kontakt telefoni:
+ 387 (0) 30 877 670
+ 387 (0) 30 877 671
+ 387 (0) 30 877 672

Fax:
+ 387 (0) 30 877 673

E-mail: info@itc.edu.ba

Dobrodošli!

Visokoškolsko obrazovanje predstavlja “živi” sustav koji se stalno mijenja i nadograđuje u skladu s ekonomskim, tehnološkim i znanstvenim razvojem društva, te kulturološkim i drugim promjenama koje se događaju kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom planu, stoga smo osnovali visokoškolsku instituciju Sveučilište/Univerzitet “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku koja će podržati taj sustav.

Svrha osnivanja Sveučilišta/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku je predaja znanstvenog znanja kroz vlastita istraživanje, znanstvenu suradnju i edukaciju stručnjaka te znanstvenika u područjima koje pokrivaju fakulteti kao sastavnice ovog sveučilišta/univerziteta. U Europskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja (EHEA, ERA) i konkretnom kontekstu županija/kantona, federacije BiH i državne BiH, Sveučilište/Univerziteta “ITC-INTERLOGOS CENTAR” u Kiseljaku nalazi opravdanost postojanja kroz inovativnost i konkurentske prednosti koje nude predloženi studijski programi, odobreni od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton.